ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการใช้พลังงานประจำเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ