ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านดารสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้