งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุขึ้น เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ภายใต้การนำของท่านยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับ คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย โดยภายในงานมีการแสดงจองชมรมผู้สูงอายุ การแสดงโขนสดจากคณะอำนวยพร และการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย