กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำเดือนมีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีการประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยในการประชุมครั้งนี้ นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะและหลังการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป