วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นและหารือการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณถนนสายกลางหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ เนื่องจากพบว่าประชาชนต้องการให้มีการดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว แต่มีประชาชนบางส่วนต้องการให้จุดวางท่ออยู่ในฝั่งด้านริมถนนและประชาชนบางส่วนต้องการให้จุดวางท่ออยู่ในจุดกึ่งกลางของถนนซึ่งมีการหาข้อยุติโดยการการแสดงความคิดเห็น โดยผลปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้วางท่อระบายน้ำจุดกลางถนนสายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้กำหนดการวางท่อตามรูปแบบที่มีมติในที่ประชุมต่อไป