ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยแรก มีกำหนก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ พศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ