ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้