ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองช่อง

กิจกรรมกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชน จัดดำเนินกิจกรรมกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณ หนองฟ้าลงมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี