กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจและคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตรวจคัดกรองไวรัสตับบีและซี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นอกจากนี้ ยังมีการประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผลตรวจเป็นบวก เพื่อพบแพทย์ตามสิทธิ์การรักษา ต่อไป