ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีมติรับรองรายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านใดสนใจสามารถเข้าดูได้ที่หัวข้อ รายงานการประชุมสภา หรือที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้นค่ะ

 

 

เอกสารแนบ