ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล” กิจกรรมครบรอบปีที่ 17 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยดูกำหนดการได้ที่นี่ คลิกเพื่อดูกำหนดการ