บัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศฝั่งซ้าย-ซอยกมลปั้นเอี่ยม1 หมู่ที่1

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศฝั่งซ้าย-ซอยกมลปั้นเอี่ยม1 หมู่ที่1 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศฝั่งซ้าย-ซอยกมลปั้นเอี่ยม1 หมู่ที่ 1