ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดรายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้