สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรอบ 6 เดือนแรก (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ) ของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียน กล่าวโทษหรือชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้