ประกาศนัดประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาอบต.โพธิ์ฌก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ตามวัน เวลา ดังกล่าว