งานกิจการสภา

ประกาศนัดประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาอบต.โพธิ์ฌก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ตามวัน เวลา ดังกล่าว