ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย2 หมู่ที่11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนต่อขยาย สายซอย2 หมู่ที่11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ราคากลาง 469,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้