สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้สรุปผลการจัดจ้างเดือนสิงหาคม