รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย)สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกั้นอันตราย) สายคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น) โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดยื่นเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเมืองลพบุรีแล้วนั้น จึงขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ