รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ไม่ปรากฎว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้