ประกาศรายงงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประชาสัมพันธ์สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้