ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพื้นบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 436/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพื้นบล็อกปูหญ้าและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายรอบสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมนท์  เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่  30 ตุลาคม  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน  2561 เวลา  10.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้