ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างต่อเติมอาคารสสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายพชร ดวงศิริ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้