ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมพงษ์ ทองเนื้อดี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้