ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านโมบายเอ็นจิเนียร์ เสนอราคา 20,000 บาท รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้