ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเม้นท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 964,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้