ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มใส จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการ ซื้อสารส้มใส จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท วายเคเจ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,800 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบมาด้วยนี้