ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมผิวจราจรสายการเกษตร สาย2.3 หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมผิวจราจร สายการเกษตร สาย2.3 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสำรวย มงคลอรรถ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 77,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบมาด้วยนี้