ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 483,000 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้