ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 14,750.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้