ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มใส จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อสารส้มใส จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทวายเคเจ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,800 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้