ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้สำหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน และเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 14,750.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้