ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 7,750.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้