ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานประตูกระจกกรอบไม้) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานประตูกระจกกรอบไม้) จำนวน 2 ตู้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 14,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้