ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน มีพนักพิง บุนวม มีที่พักแขน มีล้อ 5 ล้อ สามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน มีพนักพิง บุนวม มีที่พักแขน มีล้อ 5 ล้อ สามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชื่นสุขเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 6,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้