ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (แผงกั้นจราจรแบบมีล้อ สีขาวแดง และป้ายสามเหลี่ยมหยุดจราจรหรือป้ายฉุกเฉินแบบไฟ 2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (แผงกั้นจราจรแบบมีล้อ สีขาวแดง และป้ายสามเหลี่ยมหยุดจราจรหรือป้ายฉุกเฉินแบบไฟ 2 ระบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพร พาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 60,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้