ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 6,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้