ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท ดี อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 7,900.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้