ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางรุ่งรัตน์ ฤกษ์บ่าย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,630.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้