ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารส้มและคลอรีนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วายเคเจ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้