ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถสำนักงาน ทะเบียน กง1154 ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถสำนักงาน ทะเบียน กง 1154 ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ยางยนต์ลพบุรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,800.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้