ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนังจำนวน 8 ตัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรทัศน์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 7,920.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้