ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นโครงเหล็กฉากสำหรับเก็บเอกสารและสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นโครงเหล็กฉากสำหรับเก็บเอกสารและสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรง สอนจริต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้