ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตรจำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อถังขยะพลาสติค ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุณณดา ค้าถัง (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้