ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสานในเชื่อมต่อวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 11โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณถนนสายในเชื่อมต่อวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่11  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เค เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 483,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้