ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 6044 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กจ 6044 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ประเสริฐศิลป์  โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น 9,810.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้