ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถสำนักงาน(รถนักเรียน) ทะเบียน นข5710 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อยางรถสำนักงาน (รถนักเรียน) ทะเบียน นข 5710 ลพบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ยางยนต์ลพบุรี โดยเสนอราคา เป็นเงินท้งสิ้น10,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้