ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบชนิดทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีซื้อเต้นผ้าใบชนิดทรงโค้ง จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สมใจโชติพานิชยกิจ(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 112,000.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้