ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน โอ เค สปอร์ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 38,125.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้