ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เคหะภัณฑ์ลพบุรี(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,260.00 บาท รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบท้ายมาด้วยนี้